Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

Babson
8886 7a7e 500
Reposted fromSerat Serat viaSpeedfreak Speedfreak
Babson
4246 d2e7 500
Reposted fromhrafn hrafn vialaparisienne laparisienne
Babson
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
Babson
6055 5fff 500
Reposted fromSerat Serat viarocktenner rocktenner
Babson
1019 5004
all time fav ;)
Reposted fromdelima delima viaAbbaPater AbbaPater
Babson
8259 cd24 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreywolf greywolf
Babson
5322 f272 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapotatos potatos
Babson
9111 795d 500
Reposted fromSerat Serat viablotind blotind
Babson
3289 3038 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
Babson
1142 490e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagreywolf greywolf
Babson
3953 c1a5 500
Reposted fromLunarr Lunarr viaDavyJones DavyJones
Babson
Wczoraj widziałam Pana, który siedział w autobusie, włączył sobie messangera, i sprawdzał czy nie ma nowych wiadomości, nie miał.  Tak jak i on, ja też tak robię, i wiele ludzi czeka na wiadomości które nie nadchodzą. Więc zaczął przewijać facebooka, tyle ludzi obok, niby wszystko mamy, ale nie mamy z kim naprawdę pogadać. Na co nam tysiące znajomych, których mijamy, a jedyne co nas łączy to puste hej na ulicy rzucone od niechcenia, łączyła nas szkoła, praca, czy po prostu poznali nas inni znajomi, być może mamy ich w znajomych, żeby o nich pamiętać, bo wspomnienia, i po prostu sprawdzić co robią, bo sami nam nie powiedzą, a my im, bo nie spytają, a my nie odpowiemy, bo tak naprawdę nie rozmawiamy, nie próbujemy rozmawiać, a może nie chcemy? Boimy się? Narzucać? A co z tego! Życie jest jedno, naprawdę, a my je marnujemy taka jest prawda. Bo nie wiesz kiedy umrzesz, a możesz każdego dnia, więc obudź się i wyjdź z tego marazmu, żyj, ciesz się, popełniaj błędy, ucz się, zdobądź to co chcesz, życie jest jedno, nie mamy trzech, to nie jest gra, telefonu po śmierci nie użyjemy. I co z tego, że był nasz?.. puste pudełko  /skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNoCinderella NoCinderella
Babson
5831 93b8 500
Reposted fromSerat Serat viakobiety kobiety
Babson
8996 4647
Reposted fromteijakool teijakool viaNoCinderella NoCinderella
Babson
1914 0451
Reposted fromfitvet fitvet viakobiety kobiety
Babson
Babson
6515 dda8
Babson
7924 f457
Reposted fromrof rof viagreywolf greywolf
Babson
Reposted fromFlau Flau viapollywood pollywood
Babson
7099 26b3 500
Reposted frommalice malice viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl